List Products
E5CC_E5EC
CP1E

E2A-M12KN08-WP-C1 2M

Product code: E2A-M12KN08-WP-C1 2M
Price: Contact

Cảm biến tiệm cận

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

• Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại

• Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)

• 4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài

• Có loại prewired và connector M8, M12

• 2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)

 Nguồn 12-24 DC

Model thông dụng:

-E2A-M12KS04*: 4mm;  E2A-M12KN08*: 8mm


Maximum characters: 250

Products in this Category

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang