List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Unidrive SP

Biến tần Unidrive SP 1.5/2.2kW
Product code: SP1403
Post on 27-04-2013 05:29:10 AM
Price: Contact
Chuyên cho truyền động tốc độ cao, điều khiển chính xác như : máy xeo giấy, máy dệt sợi, thang máy, cầu trục...

Biến tần Unidrive SP 11/15kW
Product code: SP2403
Post on 27-04-2013 05:26:17 AM
Price: Contact
Chuyên cho truyền động tốc độ cao, điều khiển chính xác như : máy xeo giấy, máy dệt sợi, thang máy, cầu trục...

Biến tần Unidrive SP 15/18.5kW
Product code: SP3401
Post on 27-04-2013 05:23:37 AM
Price: Contact
Chuyên cho truyền động tốc độ cao, điều khiển chính xác như : máy xeo giấy, máy cắt, máy dệt sợi, thang máy, cầu trục...

Biến tần Unidrive SP 22/30kW
Product code: SP3403
Post on 27-04-2013 05:19:28 AM
Price: Contact
Chuyên cho truyền động tốc độ cao, điều khiển chính xác như : máy xeo giấy, máy dệt sợi, thang máy, cầu trục...

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang