List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Commander SK

Biến tần 3 pha 380V-5.5kW
Product code: SKD3400550
Post on 27-04-2013 03:56:44 PM
Price: Contact
Ứng dụng cầu trục

Biến tần 3 pha 380V-1.5kW
Product code: SKB3400150
Post on 27-04-2013 03:53:41 PM
Price: Contact
Ứng dụng cầu trục

Biến tần 1 pha/ 3 pha 220V-2.2kW
Product code: SKCD200220
Post on 27-04-2013 03:47:37 PM
Price: Contact
Ứng dụng công nghiệp

Biến tần đơn pha 220V-0.75kW
Product code: SKA1200075
Post on 27-04-2013 03:38:36 PM
Price: Contact
Ứng dụng cho băng tải, cửa thang máy, máy đóng gói, máy nhựa

Biến tần chuyên dùng cho cầu trục
Product code: SKC3400400
Post on 27-04-2013 02:16:50 PM
Price: Contact
Biến tần chuyên dùng cho cầu trục

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang