List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Mentor MP

Bộ điều khiển động cơ một chiều 25A
Product code: MP25A4
Post on 27-04-2013 06:31:18 AM
Price: Contact
Ứng dụng cho : Máy bện dây cáp điện, máy cán thép, máy luyện cao su, máy nhựa...

Bộ điều khiển động cơ một chiều 210A
Product code: MP210A4R
Post on 27-04-2013 06:29:48 AM
Price: Contact
Ứng dụng cho : Máy bện dây cáp điện, máy cán thép, máy luyện cao su, máy nhựa...

Bộ điều khiển động cơ một chiều 550A
Product code: MP550A4R
Post on 27-04-2013 06:26:09 AM
Price: Contact
Ứng dụng cho : Máy li tâm đường, máy bện dây cáp điện, máy cán thép, máy luyện cao su...

Bộ điều khiển động cơ một chiều 825A
Product code: MP825A4
Post on 27-04-2013 06:21:28 AM
Price: Contact
Ứng dụng cho : Lò quay xi măng, máy cán thép, máy luyện cao su...

Bộ điều khiển động cơ một chiều 1850A
Product code: MP1850A4
Post on 27-04-2013 06:18:14 AM
Price: Contact
Ứng dụng cho : Lò quay xi măng, máy cán thép, máy luyện cao su...

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang