List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Sick Stegmann

Cảm biến Encoder Sick 8192x/v
Product code: DFS60B-S4EK-8192
Post on 30-04-2013 11:22:36 PM
Price: Contact
Encoder trục dương D10, 8192 xung/vòng, tín hiệu ra Line-Driver HTL

Cảm biến Encoder Sick 10.000x/v
Product code: DFS60B-BDPL-10000
Post on 30-04-2013 11:12:58 PM
Price: Contact
Encoder trục rỗng D10, 10.000 xung/vòng, tín hiệu ra Line-Driver TTL/HTL

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang