List Products
E5CC_E5EC
CP1E

E2A-M12KN08-WP-B1 2M

Product code: E2A-M12KN08-WP-B1 2M
Price: Contact

Cảm biến tiệm cận

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

•  Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

•  Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây) 

Nguồn: 12-24VDC, 24-240VAC

 

Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:

 

Loại DC :

E2E-X2(M)E1: 2mm

E2E-X5(M)E1 : 5mm

E2E-X10(M)E1 : 10mm

 

Loại AC :  E2E-X2Y1: 2mm  E2E-X5Y1 : 5mm

E2E-X10Y1 : 10mm

Maximum characters: 250

Products in this Category

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang