List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Bộ điều khiển lập trình đơn giản ZEN

Product code: ZEN-10/20C*
Price: Contact

Bộ điều khiển lập trình đơn giản

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
 • 10 hoặc 20 I/O trên module CPU (6/12 đầu vào AC hoặc DC, 4/8 đầu ra rơle 8A)

 • Có thể mở rộng đến 44 I/O dùng các module mở rộng (tối đa 3 module mở rộng)

 • Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện  

 • 2 đầu vào analog 0-10VDC (loại DC)

 • 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer

 • 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện   

 • 16 counter có thể đếm lên hoặc xuống thay đổi bằng chương trình

 • 16 display bit dùng để hiển thị các message lên màn hiển thị của ZEN tuỳ theo trạng thái chương trình

 • 4 bộ so sánh analog/ 16 bộ so sánh counter/timer 

 • 8 bit báo trạng thái các nút bấm

 • Lưu chương trình bằng EEPROM hoặc bằng card nhớ 

 • 16 weekly/16 calendar timer

 • Lập trình từ trái sang phải dễ dàng trực tiếp trên ZEN (với loại có màn hình) hay bằng phần mềm ZEN Support Software

 • Các tính năng mới bổ sung của model -V2: twin timer, weekly timer multiple-day operation, pulse output operation, 8-digit counter (150 Hz), 8-digit comparators

Các model

Loại module CPU có màn hình LCD, đồng hồ thời gian thực

ZEN-10/20C1xR-x-V2 (x=A:  nguồn và đầu vào AC, x=D: nguồn/đầu vào DC )

Loại module CPU không có màn hình LCD, đồng hồ thời gian thực

ZEN-10/20C2xR-x-V2 (x=A:  nguồn và đầu vào AC, x=D: nguồn/đầu vào DC )

Loại có giao diện RS-485 (6 in, 3 out)

ZEN-10C4_R-V2

Loại economy (không có khả năng mở rộng)

ZEN-_C3_R-V2

ZEN-8ExR: Module mở rộng 4 đầu vào, 4 đầu ra rơle

ZEN-4Ex: Module mở rộng 4 đầu vào

ZEN-4ER: Module mở rộng 4 đầu ra rơle

ZEN-BAT01: Bộ pin để lưu thông số và đồng hồ thời gian thực trong 10 năm

ZEN-ME01: Card nhớ chương trình

ZEN-CIF01: Cáp nối với máy tính; ZEN-SOFT03: Phần mềm lập trình cho ZEN có mô phỏng

ZEN-KIT01-EV4: Bộ ZEN bao gồm ZEN-10C1AR-A-V1, cáp, phần mềm lập trình có mô phỏng và sách hướng dẫn

Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang