List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Z-15GW22-B

Product code: Z-15GW22-B
Price: Contact

Công tắc hành trình

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
Tiếp điểm: 0,1A, 125 VAC tới 15A, 250 VAC 
• 18 môđen cho mọi ứng dụng: độ nhạy cao, chịu nước, dòng nhỏ, các loại tay đòn khác nhau...Kích thước 49,2x17,5x24,2 (mm)
Maximum characters: 250

Products in this Category

Z-15GW2-BZ-15GW2-B

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang