List Products
E5CC_E5EC
CP1E

WLCA12

Product code: WLCA12
Price: Contact

Công tắc hành trình

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
Tiếp điểm: 10A, 500 VAC
 
• 40 môđen cho mọi ứng dụng: độ nhạy cao, chịu nước,...
• 2 mạch tiếp điểm
Maximum characters: 250

Products in this Category

WLD2WLD2

Contact

WLCA2WLCA2

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang