List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Biến tần Unidrive M200

Product code: M200
Price: Contact

Bộ điều khiển động cơ AC Unidrive M200- Tích hợp máy móc linh hoạt bằng truyền thông. Công suất từ 0.25kW-22kW (0.33-30 HP)

Manufacturer : JTC (Taiwan)

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

·       M200 thêm vào khả năng kết nối mạng hữu hiệu, mở rộng đầu vào và ra ( I/O) và cải thiện tính năng điều khiển động cơ.
·       Dễ dàng nâng cấp cho người sử dụng Commander SK.
 
M200 cung cấp tích hợp ứng dụng và truyền thông quan trọng nhờ vào sự lựa chọn thêm RS485 cùng với các mô đun tích hợp hệ thống (SI) cho phần đầu vào và ra (I/O) và rất nhiều mạng truyền thông tiêu chuẩn công nghiệp. Nâng cao thời gian vận hành và hiệu năng của máy với phần giám sát điều khiển từ xa và khả năng chẩn đoán.

Nâng cao hiệu suất vận hành và sự linh hoạt của hệ thống
 
·       Giảm thời gian ngừng máy nhờ vào kết nối truyền thông dành cho chấn đoán từ xa.
·       Ứng dụng linh hoạt nhờ vào cấu hình các cổng đầu vào / ra (I/O).
·       Nâng cao tích hợp hệ thống nhờ vào sự lựa chọn gắn thêm mô đun tích hợp hệ thống (SI) cho truyền thông Ethernet, mạng truyền thông trường và thêm các cổng đầu vào/ ra (I/O).
 

Cải thiện điều khiển động cơ
 
·       Nâng cao và cải tiến đáng kể tính năng điều khiển nhờ vào thuật toán vector RFC-A của chúng tôi, sử dụng điều khiển vòng kín dòng.
 

Các ứng dụng tiêu biểu
 
·       Điều khiển tốc độ cho băng tải, quạt, bơm chân không kiểu piston và các máy trộn, với các chức năng của chúng được điều khiển từ xa thông qua truyền thông mạng và kết nối Ethernet.
Maximum characters: 250

Products in this Category

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang