List Products
E5CC_E5EC
CP1E

K8AB-PH1-L

Product code: K8AB-PH1-L
Price: Contact

Rơle bảo vệ mất pha và thứ tự pha

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

  Chống motor quay ngược do đấu sai dây

 

•  Phân biệt giữa các pha dương, ngược pha & mất pha khi điện bật lên

 

•  Đầu ra relay SPDT, 6 A ở 250 VAC (tải trở)

 

•  Có đén LED báo trạng thái

Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang