List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Đồng hồ cân K3HB

Product code: K3HB-VLC
Price: Contact

Ứng dụng cho cân đóng bao, cân mẻ, cân phối trộn

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
 

Dùng với tế bào cân (load cell) với tỷ lệ tối đa 20mV/V

Màn hình LCD 5 ch ữ số đổi màu theo chương trình (xanh/đỏ)

Có chỉ thị dạng thanh

Hiển thị: 5 số, 2 màn hình

Chức năng đặt thang đo biến đổi tín hiệu vào thành giá trị hiển thị thích hợp.

Chỉnh giá trị 0 đơn giản

Có nguồn 10VDC, 100mA cho tế bào  cân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đầu vào : Tế bào cân

Đầu ra thông dụng (chọn module)

  1 tiếp điểm rơle SPDT+ nguồn cho sensor: 5A, 250VAC (K33-CPB)

5 tiếp điểm bán dẫn (NPN/PNP): 50mA  (K34-T1/K34-T2)

Tuyến tính: 4-20 mA (K33-L1B), 1-5 VDC (K33-L2B)

Cổng liên lạc :

RS-232C (K33-FLK1B),   RS-485 (K33-FLK3B)

Loại thông dụng : K3HB-VLC 100-240 VAC:/24VDC


 

Maximum characters: 250

Products in this Category

K3HB-XAAK3HB-XAA

Contact

K3HB-XVDK3HB-XVD

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang