List Products
E5CC_E5EC
CP1E

H7ER

Product code: H7ER-N
Price: Contact

Bộ đếm

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

H7EC-N :   đếm xung  tới 1kHz, hiển thị bằng LCD 6 hoặc 7 số

H7ET-N(1) : đo thời gian, hiển thị 6 hoặc 7 số

H7ER-N:    đo tốc độ vòng quay động cơ tới 10kHz, hiển thị 4 hoặc 5 số

Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm

Ðầu vào :

• Ðếm xung, thời gian: không điện áp hoặc 24-240 VAC, 6-240 VDC

 Ðo vòng quay: không điện áp  hoặc 4,5-30 VDC


Maximum characters: 250

Products in this Category

H7ETH7ET

Contact

H7ECH7EC

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang