List Products
E5CC_E5EC
CP1E

H7CZ

Product code: H7CZ-L8
Price: Contact

Bộ đếm

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
* Phím chỉnh thông số rõ ràng, góc nhìn rộng số cao
* Tốc độ: 30 Hz, 5 kHz hoặc 10 kHz
* Model thông dụng: H7CZ-L8

Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang