List Products
E5CC_E5EC
CP1E

H7CX

Product code: H7CX-A
Price: Contact

Bộ đếm đa năng

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

Kích thước : 48x48 mm (H7CX) và 72x72 mm (H7BX)

• Màn hiển thị LCD chiếu sáng nền thay đổi màu theo giá trị

• Đầu vào áp/không điện áp thay đổi được

• Có thể đếm cộng trừ 2 đầu vào

• Chế độ: Total/preset/batch counter, dual counter, tachometer, đếm 1 hay 2 tầng

• Có loại có sẵn đầu ra 12VDC cho sensor

 

Loại thông dụng :

H7CX-A (100-240VAC, 6 số)

Nguồn : 100-240 VAC, 12-24 VDC/AC

  4 số: H7CX-A114?

  6 số: H7CX-A11?

• Tốc độ: 30 hoặc 5k  xung/giây

• Đầu ra: 1 bộ tiếp điểm: 3A, 250 VAC

(hoặc hở colectơ 30 VDC, 100mA tuỳ model)

 

 

 


Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang