List Products
E5CC_E5EC
CP1E

H3DKZ

Product code: H3DKZ-A1 AC/DC24-240
Price: Contact

Rơle thời gian

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ On-Delay (H3DKZ-A), Off-Delay (H3DKZ-H), Twin Timer (H3DKZ-F) & Star-Delta (H3DKZ-G/GE) với mức giá rất cạnh tranh

  • Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 - 240 VAC/DC

  • Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h

  • Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay


Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang