List Products
E5CC_E5EC
CP1E

H3CR-A8

Product code: H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
Price: Contact

Rơle thời gian

Manufacturer : Omron

Rating : 5 notes 1 2 3 4 5

Share :
H3CR-A (6 chế độ)
H3CR-A8 (4 chế độ)
• Đế cắm: PF083A-E (cho -A8) và PF113A-E (cho -A)
• 6 chế độ đặt thời gian cho nhiều ứng dụng

• Ðèn chỉ thị nguồn, đầu ra   
Dải thời gian : 0,05 giây tới 300 giờ
Ðầu ra :
1 hoặc 2 bộ tiếp điểm: 5A, 250 VAC
Hở colectơ: 30 VDC, 100 mA
Nguồn : 24,100-240 VAC;  24, 48-125 VDC

Maximum characters: 250

Products in this Category

H3CR-AH3CR-A

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang