List Products
E5CC_E5EC
CP1E

E8AA-M10 0-1000 2M

Product code: E8AA-M10 0-1000 2M
Price: Contact

Cảm biến áp suất

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

E8AA-M05: 0-5kg/cm²,
E8AA-M10: 0-10kg/cm²

Ðo áp suất khí, chất lỏng với đầu ra analog 4-20mA


Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang