List Products
E5CC_E5EC
CP1E

E6B2-CWZ6C 360P/R 2M

Product code: E6B2-CWZ6C 360P/R 2M
Price: Contact

Bộ đo tốc độ vòng quay

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
• Ðầu ra: A,B và Z (thuận và đảo).
• f40 x 39(mm), trục f6(mm)Loại thông dụng : E6B2-CWZ6C
Loại đầu ra : Hở collector
Tần số : 100 kHz
Ðộ phân giải : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 (xung/vòng)
Nguồn : 5-24 VDC   
Dòng tiêu thụ: 160mA max.

Maximum characters: 250

Products in this Category

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang