List Products
E5CC_E5EC
CP1E

E3F3-R61 2M

Product code: E3F3-R61 2M
Price: Contact

Cảm biến quang điện

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
  • Có các model phản xạ khuếch tán & phản xạ gương (cho phép phát hiện cả vật trong suốt)

  • Hinh trụ trong M18

  • Đầu ra NPN hoặc PNP có sẵn dây nối

  • Khỏang cách phát hiện: 100mm/300mm (model phản xạ khuếch tán) & 2m (model Phản xạ gương)

Maximum characters: 250

Products in this Category

E3F3-T11 2ME3F3-T11 2M

Contact

E3F3-D13 2ME3F3-D13 2M

Contact

E3F3-D12 2ME3F3-D12 2M

Contact

E3F3-D11 2ME3F3-D11 2M

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang