List Products
E5CC_E5EC
CP1E

D4V-8108Z

Product code: D4V-8108Z
Price: Contact

Công tắc hành trình

Manufacturer : Omron

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :
+ Loại kinh tế, dạng đứng, cỡ nhỏ bằng nửa loại WL.
+ 2 mạch tiếp điểm, 8 model các loại.
Maximum characters: 250

Products in this Category

D4V-8104ZD4V-8104Z

Contact

 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang