List Products
E5CC_E5EC
CP1E

Cảm biến nhiệt E52MY

Product code: E52MY-PT, E52MY-CA
Price: Contact

Can nhiệt Pt100, can K

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Share :

 

Loại

E52MY-PTccC 

E52MY-CAccC 

E52MY-CAcD

Loại

DIN PT100W

K-Type, Chromel (+ve) Alumel (-ve) (JISC 1602)

K-Type, Chromel (+ve) Alumel (-ve) (JISC 1602)

Class

B

0.75

0.75

Kích thước

NA

1 mm

0.65 mm

Cách điện bên trong

Ceramic

Ceramic

Fiber-glass

Đầu nối dây

Nhôm (Xanh)

Nhôm (Xanh)

Không

Vật liệu ống bảo vệ

SUS316 (ANSI-316L)

(ống không hàn)

SUS316 (ANSI-316L)

(ống không hàn)

SUS316 (ANSI-316L)

(ống không hàn)

Khoảng đo

0°C - 400°C

0°C - 900°C

0°C - 400°C

Khoảng chịu nhiệt

NA

NA

0°C - 150°C

Nhiệt độ môi trường cho đầu nối dây

0°C - 80°C

0°C - 80°C

0°C - 150°C

Loại dây nối

3 dây. hộp kín

2 dây, hộp kín

2 dây, dây hở

  Mã

E52MY-PT??C D=6,3

( dây nối 2M, 0-4000C , f6, dây nối 2m, class B)

Chiều dài can: ??=10: 100mm; ??=15: 150mm;??=20: 200mm;??=30: 300mm

Loại có hộp đấu dây trên đầu sensor, dùng 3 dây ra

Loại có hộp nối dây kín: E52MY-CA??C (dây nối 2M, 0-9000C , f6, dây nối 2m, class 0,75)

Chiều dài can: ??=10: 100mm; ??=15: 150mm;??=20: 200mm;??=30: 300mm

Loại hở: E52MY-CA??D (dây nối 2M, 0-4000C , f6, dây nối 2m, class 0,75. Chiều dài can: ??=6:100mm; ??=15: 150mm)

Maximum characters: 250
 
Support
Cart
Nidec
Lesoy Somer
FAIRFORD
Duoi trang